zde se nacházíte:
Úvod > Proč nás

Svěřte nám svoji zakázku

Stojíme si za tím, co děláme

Pod to, co děláme, se podepisujeme  s radostí a klidným svědomím, neboť dbáme na maximální několikastupňovou kontrolu odvedené práce. Tomu odpovídá i míra spokojenosti našich zákazníků. Jednou z výhod, které našim zákazníkům poskytujeme je, že si zdarma každou zakázku vyzvedneme vlastní každodenní svozovou službou a hotovou pak zavezeme na místo dodání.

Ekologie na prvním místě

Výrobní a kancelářské prostory jsou osvětleny moderními svítidly využívajícími výhradně úspornou LED technologii.

Máme přehled

Díky evidenci každé palety pomocí čárových kódů a mobilního terminálu umístěného v každém voze známe přesný pohyb a gps souřadnice každé naší expedované palety.

Jdeme s dobou

Díky propracovanému informačnímu systému na kontrolu průběhu zakázky vyvinutému přímo pro potřeby naší společnosti víme okamžitě, jaké operace, v jakém množství a na jaké konkrétní zakázce jsou hotové. Víme dokonce, kteří zaměstnanci konkrétní úkony prováděli, neboť na každé dílně máme terminály pro zadávání do systému.

Šance pro handicapované

95 % našich zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením, které obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Náhradní plnění

Jsme ohleduplní k okolí

Veškeré spotřebiče a stroje v prostorách, které nejsou v danou chvíli využívány, jsou díky inteligentní elektroinstalaci odpojeny od elektrické energie a tím nezatěžují životní prostředí.

Recyklujeme

96 % odpadu námi vyprodukovaného z výroby i provozu je vytříděno a posláno na recyklaci.